ROZDZIAŁ 15:
INFORMATYCZNA MISJA CHEMII

Solitony (filmy):
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html

Dynamika nieliniowa:
http://bill.srnr.arizona.edu/classes/496yWHATWHY.htm

Atraktory:
http://ccrma-www.stanford.edu/~stilti/images/chaotic_attractors/nav.html
http://www.calresco.org/attract.htm
http://pespmc1.vub.ac.be/ATTRACTO.html

Brukselator:
http://www.cmp.caltech.edu/~mcc/Patterns/Demo4_5.html

Struktury dyssypatywne:
http://www.uni-muenster.de/ [...] /Welcome-e.html

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88