ROZDZIAŁ 2:
RÓWNANIE SCHRÖDINGERA

O Schroedingerze:
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Mathematicians/Schrodinger.html

Oscylator harmoniczny, stany stacjonarne i niestacjonarne:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hosc.html

Cząstka w pudle, oscylatory 1D, 2D i 3D ,stany stacjonarne i niestacjonarne:
http://www.falstad.com/mathphysics.html

Stany koherentne:
http://en.wikipedia.org/wiki/Coherent_state#Quantum_mechanical_definition
http://web.ift.uib.no/AMOS/MOV/HO/

Ultra-szybka ewolucja kwantowa molekuły:
http://www-ipcms.u-strasbg.fr/spip.php?rubrique312&lang=en

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88