ROZDZIAŁ 7:
RUCH JĄDER

Drgania normalne:
http://www.lsbu.ac.uk/water/vibrat.html
http://chemistry.berkeley.edu/links/vibrations.html

Symetria drgań normalnych:
http://www-theor.ch.cam.ac.uk/people/nch/lectures/T0new/node22.html

Spektroskopia oscylacyjna:
http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/ [...] /Bonding-Notes6.pdf

Mechanika molekularna (MM):
http://www.wavefun.com/support/AGuidetoMM.pdf
http://bmbiris.bmb.uga.edu/wampler/399/lectures/mm1/
http://www.colby.edu/chemistry/CompChem/MMtutor.pdf
http://employees.csbsju.edu/ [...] /mechdynam2.html

Dynamika molekularna:
http://www.fisica.uniud.it/~ercolessi/md/
http://polymer.bu.edu/vmdl/

Dynamika Monte Carlo (generator liczb losowych):
http://www.math.utah.edu/~alfeld/Random/Random.html

Struktury z Protein Data Bank:
http://www.rcsb.org/pdb

Simulowane schładzanie:
http://www.taygeta.com/annealing/demo1.html

Automaty komórkowe:
http://spartan.ac.brocku.ca/~hfuks/javasim.html
http://psoup.math.wisc.edu/java/jcca.html

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88