Errata

Drodzy Czytelnicy! Bardzo proszę o zgłaszanie znalezionych jakichkolwiek błędów na mój adres. Błędy większe i średnie będą ogłaszane w Aneksie do książki (z podaniem odkrywcy), błędy małe będę zaznaczał na swoim egzemplarzu książki, aby usunąć je w przyszłym wydaniu.
Autor
Objaśnienie:
7911 oznacza stronę 79, wiersz 11 od góry,
3196 oznacza stronę 319, wiersz 6 od dołu.
strona jest powinno być kto znalazł błąd?
BŁĘDY WIĘKSZE
361 x-x1 x1-x LP
433 II i III II ÷ IV LP
693 Andrea Kretschmar Andrzej Kaim LP
78, wzór 2.17 k=1, k=0,1, LP
787 φ (dwa razy) ψ (dwa razy) LP
798 E2-E1 E2(0)-E1(0) LP
799 . Widać (po ich symetrycznej ortogonalizacji, dodatek J). Widać LP
7911 c1(0)=1, c2(0)=0 c1(0)=0, c2(0)=1 LP
822 (duże (τ duże LP
1274 Zc2 Z2c2 LP
1275 Z
(pod pierwiastkiem)
Z2
(pod pierwiastkiem)
LP
15310benzen: π (dwa razy) (dwa razy) LP
15410 2mE 2m[E-V(x)] LP
1833 Lz2 Lz Małgorzata Karwowska
2318 (H'+ (-ħ2/(2µ)ΔR Janusz Cukras
2593 . , gdzie pochodne obliczane są w początku układu, w którym pierwiastek ze wzoru 6.34 jest równy zero. Sebastian Trojanowski
3196 Ψ z dwiema kropkami Ψ LP
341, wzór 8.12 =0 >1=0 (całkowanie jest po współrzędnych elektronu 1) LP
371, wzór 8.51 pierwszy braket powinien mieć nawiasy okrągłe, a J i K powinny być "pisane" LP
384 Rys. 8.13cd Wykresy w rysunkach c, d nie powinny mieć węzła (powinny być podobne do rys. a, ale z przewagą jednego z centrów) LP
39311 i 2 S/(1+S) -S/(1+S) LP
398, wzory  8.72, 8.73 v V LP
46110 p=1 q=1 LP
49611 Ppsh1' Psr1'0 LP
53616 preferował jądra b preferował jądra a LP
548, rys. 10.5 a) b) c) Symbol: a) opuścić b)→a) c)→b) LP
549, tab. 10.3 pusty lewy, górny kwadrat EHF LP
58415 N9 N8 Stanisław Kucharski
58416 8-krotnie 4-krotnie Stanisław Kucharski
5974 , gdzie n jest prostopadłe do powierzchni LP
5975 zawiera zawiera co najwyżej LP
611, wzór 11.29 i,j j LP
612, wzór 11.30 i,j j LP
61212 ∂F ∂Fxc LP
6128 v,   LP
6257 σ1 σ LP
6257 σ2 σ LP
65610 2E 3E LP
6615 FqFq' Fq' LP
679, rys. 12.8b b) pole magnetyczne b) pole magnetyczne; ruch po cykloidzie w płaszczyźnie prostopadłej do rysunku LP
6802 czynnik żyromagnetyczny magneton Bohra LP
68118 czynnika żyromagnetycznego   LP
6836 2m 2m0 LP
6848 γel γel8π/3 LP
6849 rAB
(dwa razy)
RAB
(dwa razy)
LP
6846 HLS HSH LP
6863 γel γel8π/3 LP
6861 rAB
(dwa razy)
RAB
(dwa razy)
LP
692, 693, 701, wszędzie Ramsay Ramsey Michał Jaszuński
72613 Za -Za LP
72612 Zb -Zb LP
7333 A,0>| B,0>| Agnieszka Krypiak
7596 16 17 LP
76011,12,14 16 17 LP
76012 1 kcal 2 kcal LP
76015 1 dla 2 dla LP
77520 równowagi odpowiadającą Eint=+5 kcal/mol LP
847, rys. 14.14 φ (trzy razy) Φ (trzy razy) Marek Aleksiejew
850, wzór 14.49 0·1 0·0 LP
9019 białka G rodopsyny LP
9021 oparty na białku G   LP
904, rys. 15.2a   dolna część powinna być zagięta w przeciwną stronę LP
9187 Możemy łatwo wykazać przez sprawdzenie, że szczególnym rozwiązaniem są Rozważmy zmiany w postaci LP
9495 x+(y+z)=(x+y)+z x+y=y+x Wojciech Kałuża
968 Γ2 1111-1-1 Γ2 1-1-1-111 Agnieszka Rogowska
968 elementy
4)11 1111-1-1
elementy
4)11 1-1-1-111
Agnieszka Rogowska
9705, chodzi o ostatni nagłówek ...R3 ...Rg LP
10031 0 -2 1 -2 1 0 Andrzej Kudelski
10087   W wyrażeniu wyciągnąć
1/(h-H11S) przed nawias
LP
10091   W wyrażeniu wyciągnąć 1/h przed nawias LP
10124 2/a 2π/a LP
10181 antykomutacyjne komutacyjne LP
105213 <i|h|i> <iσ|h|iσ> LP
105315 Gjj G z kreską u góry LP
10547 1Φ2... ΦN)|Â Â (Φ1Φ2... ΦN)| LP
106015 2/5 12/5 LP
10773 τ
(dwa razy)
V
(dwa razy)
LP
107811, chodzi o operator P p[ pP[ LP
107811 p'[ p'P'[ LP
10811 . Wtedy , gdzie S=(a|b). Wtedy LP
10817 c*r1cs1 c*r2cs2 LP
108116, zdanie Istotnie,.... Dla Dla Andrzej Holas
108120 SxS1-x=1 SxS1-x=S Andrzej Holas
10826 gęstości ρ(r) roli gęstości ρ(r) w oddziaływaniu LP
1083, wzór k'>0, 1'>0, m'>0 k'≤k, 1'≤l, m'≤m, na końcu wzoru dodać Ma(k'l'm') LP
10863 3,25 3,90
4,55 5,20
3,25/2 3,90/2
4,55/2 5,20/2
LP
BŁĘDY ŚREDNIE
XIX17 takiego takie LP
57 absorpcji i   LP
173 funkcji falowych Hilberta (dodatek B) LP
2811 MS MS=-S,-S+1,...,+S LP
3115 mechanicznych mechanicznych, których operatory nie komutują LP
73, rys. 2.5   rysunek dla E1 powinien być zamieniony z rysunkiem dla E2 LP
878 E2 F2 LP
12011 12.7.3 12.7 LP
1208 2.011596577 2.00231930 Jan Stankowski
1273 7s 6s Wojciech Grochala
12716 40,085 41,82 LP
12715 79,167 96,68 LP
16710 ξ= ξ=√αx= LP
18710 Nie są... (usunąć to zdanie) LP
2077 n=2 λ2 LP
2105, wzór 5.21 = >= LP
242, wzór 6.25 = LP
273, zad. 7 N-atomowej N-atomowej (N>2) LP
274, zad. 10 lepiej spełnione mniej adekwatne Janusz Cukras
2792 Edward Tellera Enrico Fermiego Leszek Stolarczyk
28219 kąta 0 kąta minimalnego LP
29911 Łatwo sprawdzić Postulujemy LP
30010 rys. 7.8. , czyli dwuwymiarowy oscylator harmoniczny (por. rozdz. 4) (zakończyć kropką) LP
352, wzory 8.32, 8.33 i 8.34 v
(sześć razy)
V
(sześć razy)
LP
3521 i 2 v
(dwa razy)
V
(dwa razy)
LP
358, wzór 8.41 = LP
383   usunąć N+ z 2. i 3. linii ostatniego wzoru Xavier Assfeld
4086 funkcjonał funkcjonał (niezmienniczy względem transformacji unitarnej orbitali) LP
52213 µ u LP
5226 133 134 LP
5566 operatory operatory (Dodatek U) Andrzej Holas
5567 i j (dać daszki nad i j) Andrzej Holas
567 ...   Stanisław Kucharski
568, wzór 10.53   γ zmienić na c, δ zmienić na d Xavier Assfeld
57412 10.106 10.10 Rafał Górniak
5911,4 i 5   dać znaki ( LP
5912   dać znak Δ LP
6008 krzywej   LP
605, wzór 11.6 vi= vi≡v(ri)= LP
7065   dać znak Δ LP
71714 EAB AB LP
7404 ms
(dwa razy)
σ
(dwa razy)
LP
75210 [L,M] [L/M] Xavier Assfeld
7651 modułu pola pola LP
7719 RCB RBC LP
7911   a zamienić na A, b zamienić na B Xavier Assfeld
83010 DIABATYCZNY NIEADIABATYCZNY LP
8375 diabatyczna nieadiabatyczna LP
8373 , czyli diabatycznym   LP
10165 U, p U, p LP
10236 y)...y) b)...b) Wojciech Skomorowski
111211 1 i 3 1 i 2 Xavier Assfeld
111211 2 i 4 3 i 4 Xavier Assfeld
111911 C2(DA) C3(DA) Xavier Assfeld
11363 378 390 LP

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88