ROZDZIAŁ 11:
RUCH ELEKTRONÓW: TEORIA FUNKCJONAŁU GĘSTOŚCI (DFT)

Laplasjan_rho:
http://alglobus.net/NASAwork/papers/MGMS_EC1/Creon/paper.html

Teoria Badera:
https://notendur.hi.is//~egillsk/stuff/annad/egillsk_bader_pres_150206.pdf

DFT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Density_functional_theory

Electron Localization Function (ELF):
http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_localization_function

Korelacja elektronowa w ciałach stałych:
http://th.fhi-berlin.mpg.de/ [...] /2011-07-20_Silke_Biermann.pdf

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88