ROZDZIAŁ 6:
ROZDZIELAMY RUCH JĄDER I RUCH ELEKTRONÓW

Rozdzielenie ruchów szybkich i wolnych
http://necsi.org/guide/concepts/scale_separation.html

Jak oscylacje wpływaja na rotacje
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mechanics/rstoo2.html#c1

Spektroskopia w podczerwieni (IR)
http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/InfraRed/infrared.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_spectroscopy

Rotacyjne i oscylacyjne widmo HCl
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/molecule/vibrot.html

Przecięcie stośkowe
http://ccmaol1.chim.unisi.it/comp-photochem/lecture1.html#pesurfs

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88