ROZDZIAŁ 13:
ODDZIAŁYWANIE MIĘDZYMOLEKULARNE

Wiązanie wodorowe (pierwszy obraz):
http://www.engadget.com/ [...] /

Hydrofobowość:
http://www.pnas.org/cgi/content/figsonly/102/19/6777

Rozpoznanie molekularne; hem:
http://www.umass.edu/microbio/rasmol/gallery.htm

Rozpoznanie molekularne; DNA+białko:
http://www.umass.edu/microbio/rasmol/sayle2.htm

Rozpoznanie molekularne; białko i ligand:
http://www.umass.edu/microbio/rasmol/sayle1.htm

Odkrycia w nanorurkach:
http://www.pa.msu.edu/cmp/csc/nttimeline.html

Bakteriofag:
http://www.cellsalive.com/phage.htm
http://www.dform.com/projects/t4/virus.html

Światło i mechanizm widzenia:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/ligcon.html#c1

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88