ROZDZIAŁ 8:
RUCH ELEKTRONÓW W POLU ŚREDNIM: ATOMY I MOLEKUŁY

Zakaz Pauliego:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/pauli.html#c2

Atomy:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html

Wiązanie chemiczne:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/bond.html#c1

Orbitale: wiążące i antywiążące:
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/mo.html#valence
http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/

Orbitale pi dla etylenu:
http://web.chem.ucla.edu/~harding/ethyleneorbitals.html

Orbitale pi dlaa butadienu:
http://web.chem.ucla.edu/~harding/butadieneorbitals.html

Zhybrydyzowane orbitale atomowe:
http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/hybrid.html
http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/

Aromatyczność:
http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/react3.htm

Wiązania w benzenie:
http://www.chemguide.co.uk/basicorg/bonding/benzene2.html#top

Tablica Mendelejewa:
http://www.webelements.com/

Reguły Slatera:
http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/AtomicOrbitals/ZeffSize.html

Potencjały jonizacji:
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch7/ie_ea.html#second

Orbitale zlokalizowane i VSEPR:
http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/vseprev.htm

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88