ROZDZIAŁ 3:
WĘDRÓWKA POZA RÓWNANIE SCHRÖDINGERA

Praca Michelsona-Morleya:
http://spiff.rit.edu/classes/phys314/refs/mm.html

Kontrakcja długości i wydłużenie czasu:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/relativ/tdil.html#c2

Wykłady Pekka Pykko:
http://www.chem.helsinki.fi/Education/RQC

Szczególna teoria względności (simulacje):
http://www.cco.caltech.edu/~phys1/java/phys1/Einstein/Einstein.html
http://physics.syr.edu/courses/modules/LIGHTCONE/events.html

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88