ROZDZIAŁ 12:
MOLEKUŁA W POLU ELEKTRYCZNYM I MAGNETYCZNYM

Pole wektorowe:
http://www.falstad.com/mathphysics.html

Elektrycznośc i magnetyzm. Statyka:
http://www.falstad.com/mathphysics.html

Dipol:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dipole

Molekuła w polu elektrycznym i magnetycznym:
http://uni-leipzig.de/~energy/pdf/freume3.pdf

NMR:
http://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr/inside.htm
http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/molspec/nmr1.htm

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88