ROZDZIAŁ 1:
MECHANIKA KWANTOWA I JEJ MAGIA

Promieniowanie ciała doskonale czarnego:
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/blackbody/black.htm
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mod6.html#c1
http://spiff.rit.edu/classes/phys314/lectures/bb/bb.html
http://spiff.rit.edu/classes/phys314/lectures/planck/planck.html

Efekt fotoelektryczny:
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap28/PhotoEffect/photo.htm
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mod1.html#c2

Pomiar w mechanice kwantowej:
http://www.mtnmath.com/faq/meas-qm.html

Interferencja (ogólnie: fal):
http://www.falstad.com/ripple/

Eksperyment z dwiema szczelinami:
http://www.fen.bilkent.edu.tr/~yalabik/applets/collapse.html

Interferencja elektronów:
http://www.colorado.edu/physics/2000/schroedinger/two-slit3.html
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/index.html

...i inne fundamnetalne problemy:
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/QM.html

Kondensacja Bosego-Einsteina:
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl?Page=bec/index.html

Zasada nieoznaczoności:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/uncer.html

Nierówności Bella:
http://www.upscale.utoronto.ca/ [...] /BellsTheorem.html

Wykład Edwarda Wittena (Princeton):
http://online.itp.ucsb.edu/online/plecture/witten/

Teleportacja i inne zjawiska kwantowe:
http://www.quantum.at/
http://researchweb.watson.ibm.com/quantuminfo/teleportation/
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_teleportation

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88