Mathematica

Ta część aneksu zawiera dane przygotowane w programie Mathematica, podzielone na problemy związane z zagadnieniami w wybranych rozdziałach.

Pod adresem http://www.wolfram.com/products/mathreader/ Czytelnik znajdzie publicznie dostępny, bezpłatny program do odczytywania i kopiowania danych Mathematica.

Pliki po wywołaniu należy zapisać na swoim komputerze, a następnie przeglądać za pomocą przeglądarki MathReader.

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88