Molekuły

Szanowny Czytelniku,
aby obejrzeć zamieszczone tu molekuły, korzystaj z programu Rogera Sayle'a RasMol (wpierw przeczytaj, proszę, informacje o warunkach i sposobach instalowania i korzystania z programu, który "...is not in the public domain, but it is given freely to the community in the hopes of advancing science.").

Oto link do strony RasMola:
http://www.bernstein-plus-sons.com/software/rasmol/INSTALL.html

Po zainstalowaniu możesz oglądać za pomocą programu RasMol molekuły, obracać je, zmieniać sposób ich prezentacji, itp.
Uwagi dotyczące instalacji programu Rasmol i jego użytkowania

Pliki zawierające obrazy molekuł należy zapisać na swoim komputerze, a następnie otworzyć za pomocą programu RasMol.

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88