ROZDZIAŁ 4:
ŚCISŁE ROZWIĄZANIA – NASZE LATARNIE MORSKIE

Kilka interesujących wizualizacji:
http://www.falstad.com/mathphysics.html

1-D rozwiązania równania Schrodingera:
http://www.fen.bilkent.edu.tr/~yalabik/applets/1d.html
http://www.falstad.com/qm1d/

Pojedyncza bariera:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/barr.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/radact.html#c3

Cząstka w różnych pudłach (także stany niestacjonarne):
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/schr.html#c4
http://www.falstad.com/mathphysics.html
http://www.falstad.com/qm2dbox/

Dwie bariery:
http://www.fen.bilkent.edu.tr/~yalabik/applets/t_d_quant.html

Nanorurki:
http://nanotech-now.com/nanotube-buckyball-sites.htm
http://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama/agallery/agallery.html
http://nanotech-now.com/nanotube-buckyball-sites.htm

Oscylator harmoniczny (Czechy):
http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/pvok/aplety/kv_osc/index.html

Oscylator 2D i 3D:
http://www.falstad.com/mathphysics.html
http://www.falstad.com/qm2dosc/
http://www.falstad.com/qm3dosc/

Funkcje falowe oscylatora Morse'a:
http://www.emory.edu/ [...] /NUM%20SOL.html

Wizualizacja rotatora kwantowego:
http://www.falstad.com/qmrotator/

Atom wodoru:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_atom
http://www.falstad.com/qmatom/
http://www.uky.edu/~holler/html/orbitals_2.html
http://www.orbitals.com/orb/orbtable.htm
http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/
http://www.orbitals.com/orb/

Dynamika membran (analogi orbitrali atomu wodoru):
http://www.falstad.com/circosc/
http://www.falstad.com/membrane/

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88