ROZDZIAŁ 9:
RUCH ELEKTRONÓW W POLU ŚREDNIM:
UKŁADY PERIODYCZNE

Strefy Brillouina:
http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/brillouin.htm

Jak tworza sie pasma elektronowe:
http://www.chembio.uoguelph.ca/educmat/chm729/band/concept.htm
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solcon.html#solcon
http://www.bluffton.edu/~bergerd/classes/CEM311/examples/mo.html

Izplatory, przewodniki, półprzewodniki:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/conins.html#c1

Solitony:
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/press.html
http://www.ma.hw.ac.uk/solitons/

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88