„Navigare necesse est...”
ŻEGLOWANIE W INTERNECIE

Ten zbiór odsyłaczy jest najważniejszą częścią aneksu internetowego do książki Lucjana Pieli Idee chemii kwantowej. Ma on na celu zapoznanie Czytelnika z ilustracjami, filmami, animacjami, a nawet wykładami oferowanymi w Internecie przez innych autorów, a związanymi z treścią poszczególnych rozdziałów książki. Animacje mogą być bezcenne po przeczytaniu treści w książce i zastanowieniu się nad problemem. Ograniczenie się tylko do animacji bez czytania książki nie da Czytelnikowi wiele.

Po kliknięciu na któryś z wymienionych „linków” Czytelnik znajdzie się „na pełnym morzu internetowym”, co oznacza zarówno przyjemności, jak i „niebezpieczeństwa” żeglowania. Wśród niebezpieczeństw można wymienić zmienność internetowego morza, tzn. nie ma gwarancji, że wybrany link się otworzy, bo może być nieaktualny (trwale lub chwilowo). Zestaw linków postaram się aktualizować co kilka miesięcy. Za treść stron innych autorów odpowiadają inni autorzy. Wszystkich potrzebnych informacji do czytania tych stron może Czytelnik nie znaleźć w mojej książce, inne będą na ogół używane oznaczenia, itp. Krótko mówiąc, Czytelnik musi uczyć się żeglować samodzielnie, dodatkowo, (jak to na morzu) wszystko będzie po angielsku.

Pod adresem:
http://hackberry.trinity.edu/ChemistrySoftware.html
znajdziecie Państwo informacje o wielu programach komputerowych z dziedziny chemii, w tym chemii kwantowej.

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88