Słownik

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     

czynnik wzmacniający (ang. reinforcer), bodziec następujący po reakcji, który zmienia tempo jej wykonywania lub prawdopodobieństwo wystąpienia.

ćwiczenie przy zastosowaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (ang. biofeedback training), procedura, za pomocą której jednostka uzyskuje dowolną kontrolę nad nieświadomymi procesami biologicznymi, dzięki otrzymywaniu informacji o pożądanych zmianach w tych procesach; opracowana na podstawie pionierskich badań Neala Millera.

dane archiwalne (ang. archival data), wyniki lub dane publikowane wcześniej, które można odnaleźć w istniejących dokumentach, książkach lub wytworach kultury.

dane behawioralne (ang. behavioral data), oparte na faktach informacje o zachowaniu organizmów oraz o warunkach, w których to zachowanie występuje lub ulega zmianie.

dane empiryczne (ang. data), opisy obserwacji; oparty na faktach materiał dowodowy.

decybel, dB (ang. decibel, db), jednostka stosowana do opisu fizycznego natężenia dźwięku.

definicja operacyjna (ang. operational definition), określenie zmiennej lub stanu w kategoriach konkretnych operacji, jakie stosuje badacz w celu ich zmierzenia lub ustalenia ich wystąpienia.

dehumanizacja (ang. dehumanization), mechanizm obronny, w którym cechy i wartości ludzkie innych osób ulegają "psychicznemu zatarciu".

dendryty (ang. dendrites), mocno rozgałęzione wypustki neuronu, które przewodzą impulsy nerwowe z obwodu (np. od innych neuronów) do ciała komórki; zwykle dość krótkie.

depresja jednobiegunowa (ang. unipolar depression), kategoria w DSM-III-R odnosząca się do osób cierpiących na intensywne uczucie depresji przez czas dłuższy, bez fazy maniakalnej właściwej depresji dwubiegunowej; zwana też depresją kliniczną.

następne »

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE

Philip G. Zimbardo

Ta książka to wzór doskonałej popularyzacji wiedzy psychologicznej. W sposób obiektywny, przystępny i wyczerpujący przedstawia główne dziedziny psychologii i pokazuje ich praktyczne zastosowania.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą Ci opanować materiał z podręcznika Zimbardo Psychologia i życie i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku Zimbardo Psychologia i życie.

więcej »


Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88
/usr/local/www/virtual/aneksy.pwn.pl/psychologia