Słownik

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     

próba podchwytliwa (ang. catch trial), próba, w której bodziec nie jest prezentowany, mająca na celu stwierdzenie działania zniekształcenia reakcji w zadaniach detekcji sensorycznej.

próba warunkująca (ang. conditioning trial), w warunkowaniu klasycznym, każde połączenie bodźca obojętnego z bodźcem bezwarunkowym.

próg (ang. threshold), minimalna energia bodźca, wystarczająca do pobudzenia neuronu i wywołania impulsu nerwowego.

próg absolutny (ang. absolute threshold), minimalna ilość energii fizycznej wystarczająca do wywołania doznania zmysłowego.

próg różnicy (ang. difference threshold), najmniejsza fizyczna różnica między dwoma bodźcami powodująca rozpoznawanie ich jako różniących się; zwany także ledwo dostrzegalną różnicą.

próżniactwo społeczne (ang. social loafing), nieświadoma tendencja do zwalniania tempa pracy, gdy wykonuje się ją w grupie.

przechowywanie (ang. storage), utrzymywanie przez pewien czas w pamięci zakodowanego materiału, związane z neurofizjologicznymi zmianami w niektórych synapsach.

przeciwprzeniesienie (ang. countertransference), proces, w wyniku którego u psychoanalityka rozwijają się osobiste uczucia w stosunku do klienta, spowodowane spostrzeganym podobieństwem klienta do znaczących osób w życiu terapeuty.

przeciwwarunkowanie, przewarunkowanie (ang. counterconditioning), technika stosowana w terapii, mająca na celu zastąpienie za pomocą procedur warunkowania, reakcji niewłaściwej nową reakcją.

przekaźnictwo synaptyczne (ang. synaptic transmission), przekazywanie impulsu nerwowego z neuronu na neuron, przy czym chemiczna substancja przekaźnikowa przechodzi przez szczelinę synaptyczną między neuronem aktywnym a neuronami przyległymi; pobudzenie lub hamowanie neuronów postsynaptycznych odgrywa decydującą rolę w przetwarzaniu informacji.

następne »

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE

Philip G. Zimbardo

Ta książka to wzór doskonałej popularyzacji wiedzy psychologicznej. W sposób obiektywny, przystępny i wyczerpujący przedstawia główne dziedziny psychologii i pokazuje ich praktyczne zastosowania.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą Ci opanować materiał z podręcznika Zimbardo Psychologia i życie i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku Zimbardo Psychologia i życie.

więcej »


Copyright © 1997-2023 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88
/usr/local/www/virtual/aneksy.pwn.pl/psychologia