Spektroskopia oscylacyjna C60

Cząsteczka C60 ma 174 stopnie swobody (3n - 6, n = 60).

Symetria molekuły powoduje degenerację jej drgań własnych i pozostawia tylko 46 dozwolonych drgań. Spośród nich 4 drgania o symetrii F1u są aktywne w podczerwieni (absorpcja promieniowania o częstości fali 527, 577, 1183 i 1428 cm-1), a 8 o symetrii Hg i 2 o symetrii Ag w rozpraszaniu Ramana (odpowiednio 273, 430, 708, 772, 1099, 1248, 1428, 1573, 493 i 1468 cm-1), pozostałe 32 drgania są nieaktywne w molekule o nie zaburzonej symetrii. Drgania nieaktywne mogą zostać uaktywnione w wyniku obniżenia symetrii fulerenu przez wbudowanie izotopu 13C do molekuły C60, a w kryształach — pod wpływem pola krystalicznego i defektów sieci. Ograniczenie swobodnej rotacji C60 w krysztale po przejściu do struktury prostej sześciennej również obniża symetrię C60, pozwala to na obserwacje ponad 2000 linii w widmie Ramana i IR, związanych z powyższymi efektami oraz absorpcją wyższego rzędu.

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88