Bibliografia

W Polsce badania fulerytów rozpoczęte zostały w 1991 r. od obserwacji właściwości nadprzewodzących C60K3 [P. Byszewski, M. Baran, M. Kozłowski, Proceedings of the International Workshop on Critical Current Limitations in High Temperature Superconductors, "World Scientific Singapore", s. 383, 1992].

Monografie w języku polskim:

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88