Zadaniowy wypas

Wahadło na biegunie

Na biegunie południowym ustawiono wahadło matematyczne, aby umilało czas polarnikom. Długość wahadła wynosi l = 3 m, przyspieszenie ziemskie na biegunie północnym jest równe g = 9,83 m/s2. Zakładając, że drgania wahadła są małe, powiedz po ilu wahnięciach płaszczyzna drgań wahadła obróci się o jeden stopień (z dokładnością do jednego wahnięcia).


 n = 69
 n = 71
 n = 74
 n = 79
 n = 80
 n = 85
 n = 90
 n = 91
 n = 93

Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88