Zadaniowy wypas

Cegły

Masz do dyspozycji cztery cegły, każda o długości l = 20 cm. Jak daleko może być wysunięta cegła położona najwyżej względem cegły położonej najniżej, tak aby układ pozostawał w równowadze (podaj wartość z dokładnością do milimetra)? Czy mając nieskończenie wiele cegieł można zbudować taką konstrukcję, w której górna cegła będzie dowolnie daleko wysunięta względem dolnej?


 x = 20,0 cm, nie
 x = 20,8 cm, tak
 x = 21,0 cm, nie
 x = 21,4 cm, tak
 x = 21,5 cm, nie
 x = 22,0 cm, tak
 x = 22,4 cm, nie
 x = 25,6 cm, tak

Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88