Zadaniowy wypas

Adam Małysz jako bryła sztywna

Załóżmy, że Adam Małysz jest bryłą sztywną w postaci jednorodnej kulki o promieniu r = 40 cm. Spoczywa najpierw na górze skoczni, na wysokości H = 73 m nad ziemią. Następnie zaczyna się staczać bez poślizgu. Na progu skoczni, który znajduje się na wysokości h = 28 m nad ziemią, zapomina się odbić, w związku z czym opuszcza skocznię z prędkością skierowaną poziomo w prawo. Jaka będzie długość skoku l? Zakładamy, że podczas staczania się jest zachowana całkowita energia mechaniczna (nie ma strat energii w postaci ciepła) oraz że nie ma żadnych efektów aerodynamicznych – oporów powietrza, noszenia, siły wyporu.


 10 m
 30 m
 40 m
 60 m
 70 m
 80 m
 95 m
 100 m

Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88