Zadaniowy wypas

Gyubal Wahazar, perłowa kulka i studnia

Gyubal Wahazar stał nad brzegiem studni. W pewnej chwili z roztargnienia upuścił swoją ulubioną perłową kulkę, która złośliwie wpadła do studni. Po trzech sekundach usłyszał stuknięcie kulki o dno studni (była to studnia wyschnięta). Zlecił swojemu poddanemu Niechydowi Ochwatowi, by natychmiast przyniósł linę i spuścił się do studni po utraconą kulkę. Niechyd przytomnie zapytał: „a jak głęboka jest studnia?” Gyubal Wahazar nie był mocny w rachunkach, więc tylko krzyknął: „Policz!”. No właśnie, jak głęboka jest studnia? Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wynosi 330 m/s, przyspieszenie ziemskie można przyjąć za równe g = 10 m/s2.


 h = 33 m
 h = 36 m
 h = 41 m
 h = 45 m
 h = 50 m
 h = 52 m
 h = 53 m
 h = 57 m

Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88