Wstęp

Witamy na stronach @neksu internetowego do książki Pedagogika. Podręcznik akademicki pod redakcją Zbigniewa Kwiecińskiego i Bogusława Śliwerskiego.

Jest on, w zamierzeniu autorów, zarówno uzupełnieniem podręcznika, skierowanym do studentów, jak i zbiorem materiałów pomocniczych dla wykładowców.

W @neksie znajdziesz:

Zapraszamy do korzystania z naszego @neksu!

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2023 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88