Ziemia jako system

Dokument w wersji PDF (18 KB).

Spośród podróżujących autostradą lub wspinających się górskim szlakiem, tylko niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak bogatą i różnorodną historię mają otaczające ich skały. Poza geologami, zapewne niewielu z nich próbowało rozpoznać kiedykolwiek w poszczególnych urwiskach skały utworzone na równiach pływowych, rozciągających się wokół minionych mórz, czy też czytać ze skał zboczy górskich historię wymarłych lasów, pochłoniętych w ogniu erupcji wulkanicznych. Podobnie niewielu z nich próbowało znaleźć ślady łańcuchów górskich rozpościerających się kiedyś w miejscach zupełnie dzisiaj płaskich. Ten język natury znany jest natomiast geologom, mającym do swej dyspozycji zasób informacji zbieranych w ciągu dwóch stuleci istnienia współczesnej geologii. Celem tej książki jest prezentacja danych i zasad wnioskowania geologicznego na poziomie pozwalającym zrozumienie ogólnej historii naszej planety i życia na niej. Kolejne rozdziały opisują historię powstania świata fizycznego takiego, jakim jest dzisiaj i rodowód jego dzisiejszych mieszkańców. Odkrywają również sposób, w jaki geolodzy weszli w posiadanie tych wszystkich informacji. Studenci historii Ziemi odkryją niewątpliwie, iż perspektywa, którą zyskają dzięki tej wiedzy, zmieni ich pogląd na samych siebie oraz na otaczający ich świat.

Znajomość historii Ziemi ma również ogromne znaczenie praktyczne. Poprzez lokalizację porowatych ciał skalnych i poprawną interpretację ich położenia w stosunku do innych skał, geolodzy odkrywają zbiorniki ropy naftowej, złoża węgla i rud metali oraz innych złóż naturalnych znajdujących się we wnętrzu Ziemi.

Historia Ziemi

Steven M. Stanley

Historia Ziemi jest znanym i cenionym podręcznikiem akademickim z zakresu geologii historycznej...

więcej »

Przykłady z Polski

Dodatkowe, niepublikowane w wersji książkowej materiały – odsłonięcia w Polsce.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88