Wprowadzenie

Ilustracja: muszla

Rosnące zainteresowanie naukami o Ziemi można odczytać zarówno z obleganych stoisk giełd skamieniałości i minerałów, jak i coraz częściej spotykanych w plenerze turystów-geologów zaopatrzonych w młotki do rozbijania skał, i wreszcie z wydłużających się z roku na rok kolejek do komisji rekrutacyjnych na wydziałach geologicznych wyższych uczelni. Podręcznik Historia Ziemi jest adresowany nie tylko do profesjonalistów i studentów. Może być nieocenioną pomocą dla wszystkich, którzy pragną zgłębić tajemnicę zarejestrowanych w skałach procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, które modelując w ciągu wielu milionów lat oblicze Ziemi, ukształtowały nas i nasze przyrodnicze środowisko. W Polsce można znaleźć wiele miejsc dających możliwość prześledzenia fragmentów dawnej historii. Zapraszamy do odwiedzenia na stronach WWW kilkunastu spośród nich. Przedstawione dane mogą być nie tylko przewodnikiem po odsłonięciach, ale także uzupełniającym podręcznik Historia Ziemi materiałem dydaktycznym dla nauczycieli i studentów. Służyć temu mogą również zamieszczone po opisach odsłonięć pytania kontrolne oraz spisy cytowanej i uzupełniającej literatury. W celu uniknięcia nadmiernych powtórzeń, dane bibliograficzne kilku podstawowych pozycji ułatwiających zrozumienie terminologii geologicznej, zamieszczono na końcu wstępu. Stosowane w opracowaniu terminy stratygraficzne można znaleźć w szczegółowej tabeli stratygraficznej zamieszczonej na ostatniej stronie WWW.

Tym z Państwa, których przedstawiona dalej prezentacja odsłonięć zachęci do samodzielnych wycieczek terenowych, przypominamy o konieczności uzyskania zgody dyrekcji na wstęp do czynnych kamieniołomów oraz o zachowaniu należytej ostrożności we wszystkich odsłonięciach. Pamiętajmy przede wszystkim o nie zbliżaniu się do stromych ścian ze względu na zagrożenie obrywami skalnymi.

Autor aneksu pragnie podziękować koleżankom i kolegom z Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego za wszechstronną pomoc w realizacji tego opracowania.

Bogusław Waksmundzki, lipiec 2003 r.

Literatura

  1. Machalski, M., Stolarski, J. 2000. Paleofakty. Wyd. 2. Wydawnictwo RTW, Warszawa.
  2. Jaroszewski, W., Marks, L., Radomski, A. 1985. Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
  3. Radwańska, U. 1999. Przewodnik do ćwiczeń z paleontologii. Wydawnictwo Naukowe INVIT, Warszawa.
  4. Roniewicz, P. (red.). 1999. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Polska Agencja Ekologiczna SA, Warszawa.

Historia Ziemi

Steven M. Stanley

Historia Ziemi jest znanym i cenionym podręcznikiem akademickim z zakresu geologii historycznej...

więcej »

Przykłady z Polski

Dodatkowe, niepublikowane w wersji książkowej materiały – odsłonięcia w Polsce.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88