O autorze aneksu

Bogusław Waksmundzki jest od 1983 roku pracownikiem Zakładu Geologii Historycznej i Regionalnej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka aneksu internetowego do podręcznika Historia Ziemi jest bliska jego zainteresowaniom dydaktycznym, gdyż od wielu lat prowadzi zajęcia (w tym również terenowe) z Historii Ziemi i Geologii ogólnej dla studentów 3-go i 1-go roku studiów. Zainteresowania plastyczne autora ułatwiły wykonanie blokdiagramów i rysunków skamieniałości, prezentowanych w niniejszym opracowaniu.

Historia Ziemi

Steven M. Stanley

Historia Ziemi jest znanym i cenionym podręcznikiem akademickim z zakresu geologii historycznej...

więcej »

Przykłady z Polski

Dodatkowe, niepublikowane w wersji książkowej materiały – odsłonięcia w Polsce.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88