Rodzaje sieci

Istnieje wiele typów i rodzajów sieci neuropodobnych, różniących się między sobą strukturą i zasadami działania. Podstawowe informacje na temat niektórych (najbardziej popularnych) spośród nich podaje tabela 1.

Jest rzeczą oczywistą, że możliwości przetwarzania informacji w sieciach o różnej strukturze są bardzo zróżnicowane. Stąd przedstawiając niżej różne możliwe struktury tych sieci (a potem metody ich uczenia) będziemy też sygnalizować do jakich klas zadań te właśnie sieci w szczególności się nadają.

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88