Wprowadzenie

Szanowny Czytelniku,
Praca może być łatwa i przyjemna lub ciężka i męcząca, wybór scenariusza zależy w dużej mierze od sposobu podziału pracy, jej zaplanowania, zorganizowania oraz innych obiektywnych czynników. Wypracowanie najlepszej metody wykonywania prac nie jest dziełem przypadku. Postawienie właściwych pytań i znalezienie odpowiedzi może w dużym stopniu ułatwić i uprzyjemnić pracę. Podręcznik Donalda Watersa pomaga prawidłowo sformułować problemy oraz w naukowy sposób znaleźć ich rozwiązanie.

Każdy z nas, bardziej lub mniej świadomie, próbuje zmniejszać wysiłek, jaki wiąże się z wykonywaniem codziennych zadań i obciążeń wynikających z pracy zawodowej. Dzieje się tak, ponieważ lenistwo jest jedną z podstawowych cech człowieka i jedną z głównych sił napędzających postęp. Patrząc na zagadnienie z drugiej strony, wymagana rzetelność wykonania pracy zmusza nas do zwiększania wysiłków. Zarówno podręcznik Donalda Watersa Zarządzanie operacyjne, jak i niniejszy aneks internetowy mają na celu dostarczenie naukowych narzędzi pozwalających na optymalizację wykonywanych prac. Przedstawione rozwiązania znajdują zastosowanie tak w obszarze zarządzania produkcją, jak i sterowania procesami świadczenia usług.

Często spotykamy się z problemami typu:

Można samodzielnie próbować znaleźć rozwiązania tych i podobnych problemów, częstokroć jednak nie ma potrzeby wyważania otwartych drzwi. Zawartość podręcznika daje wprost odpowiedzi na powyższe pytania lub przedstawia praktyczne sposoby poszukiwania najlepszych odpowiedzi.

Istnieje wiele podręczników traktujących o zarządzaniu produkcją, o organizacji pracy w sektorze usług lub całościowo o zarządzaniu operacyjnym, książka Donalda Watersa stanowi jednak spójne opracowanie obejmujące całość zagadnień związanych z zarządzaniem operacyjnym. Przejrzysty układ podręcznika ułatwia wyszukiwanie interesujących czytelnika zagadnień. Wyszukiwarka dodatkowo umożliwia szybkie znalezienie interesujących definicji. Zaprezentowane modele opisowe i matematyczne ułatwiają wybór najlepszych rozwiązań.

Podręcznik powinien zadowolić zarówno menedżerów poszukujących praktycznych rozwiązań nurtujących ich problemów, jak również studentów, którzy - zobligowani programem studiów - będą przechodzić ćwiczenie intelektualne oparte na praktycznej wiedzy. Podręcznik i aneks internetowy będą stanowiły dla obu zainteresowanych grup źródło rozwiązań, do którego warto często wracać. Aneks internetowy ma stanowić interaktywny przewodnik udzielający głównych wskazówek, w podręczniku natomiast Czytelnicy znajdą rozwinięcie głównych tez. Aneks internetowy został zbudowany na podstawie intuicyjnej nawigacji: z każdej podstrony można przejść w wybrane miejsce za pośrednictwem nie więcej niż trzech kliknięć. Układ aneksu rozpoczynają prezentacje rozdziałów, w ramach prezentacji podręcznika zamieszczono również cały przykładowy rozdział zaczerpnięty z podręcznika, następnie po części prezentacyjnej znajdują się opisy adekwatnych przypadków dotyczących znanych polskiemu Czytelnikowi organizacji. Pomocne wydaje się także wprowadzenie testu wyboru, który umożliwia samodzielną weryfikację opanowania przedstawionych zagadnień.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88