Zarządzanie projektami

Zawartość rozdziału

W ramach tego rozdziału zostały opisane:

Projekt

Projekt (produkcja jednostkowa) jest unikatowym zadaniem, którego efektem jest zawsze pojedynczy produkt. Projekt charakteryzuje się określonym momentem rozpoczęcia i zakończenia, a wszystkie prace w tym przedziale muszą być koordynowane.

Zarządzanie projektami zajmuje się wszystkimi aspektami planowania, organizowania, zatrudniania przy pracach i kontroli wykonania zadania. Kierownik operacyjny zajmujący się projektem jest nazywany menedżerem projektu.

Fazy projektu

Każdy dobrze przeprowadzony projekt powinien składać się z dwóch faz:

Podstawa budowy siatki PERT

Budując siatkę PERT, należy znać kolejność wykonywania zadań, czas ich trwania oraz powiązania z innymi zadaniami.

Działania, dla których określono jeden stały moment wykonania, nazywamy działaniami krytycznymi.

Działania krytyczne tworzą nieprzerwaną linię prowadzącą przez sieć - tę linię nazywamy ścieżką krytyczną.

Rys. 16.12. Znajdowanie czasu działań (podręcznik, s. 167)

Ścieżka krytyczna

Tworząc sieć PERT, uzyskujemy obraz projektu, jego złożoność, czas trwania oraz punkty krytyczne, które muszą zostać bezwzględnie osiągnięte w wymaganym czasie.

16.11 Sieć z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi czasami (podręcznik, s. 497)

Schemat Gantta

Inną metodą obrazowania projektu jest schemat Gantta. Jego dodatkową zaletą jest możliwość śledzenia postępu projektu (zaczernianie pasków oznaczających zadania już wykonane).

16.18. Schemat Gantta (podręcznik, s. 510)

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88