Projektowanie procesów

Zawartość rozdziału

Siódmy rozdział podręcznika został poświęcony projektowaniu procesów, przedstawia istotę projektowania procesów, zasady i podstawowe narzędzia używane w projektowaniu procesów wytwórczych i usługowych. Załączony przykład analizy procesów operacyjnych banku pokazuje praktyczne wykorzystanie narzędzi projektowych w rozwiązywaniu praktycznego problemu optymalizacji działań operacyjnych.

Definicja planowania procesów

Planowanie procesów wiąże się z podjęciem decyzji o rodzaju produkcji. Pozwala na szczegółowy opis operacji potrzebny do wytwarzania produktów. Jego celem jest osiągnięcie najwyższej możliwej w danych warunkach wydajności.

Rodzaje procesów produkcyjnych

Analizując procesy produkcyjne, można wyróżnić kilka podstawowych typów działań wytwórczych, z których każdy ma inną charakterystykę kosztów, czasu wprowadzania zmian itp. Poniżej wymieniono podstawowe typy produkcji:

Produkcja małoseryjna

Produkcja małoseryjna jest wykorzystywana zazwyczaj w niewielkich uniwersalnych warsztatach rzemieślniczych, w których pojawiają się różne zamówienia na niewielkie partie produktów. Zazwyczaj maszyny i urządzenia mają stałe rozmieszczenie, natomiast produkty są przemieszczane w zależności od charakterystyki wyrobu.

Taka produkcja charakteryzuje się niską wydajnością, oferując w zamian możliwość szybkiej zmiany asortymentu produkcji.

Rys. 7.1. Produkcja małoseryjna – przemieszczanie produktu w czasie produkcji następuje w zależności od wymaganych operacji (podręcznik, s. 187)

Produkcja masowa

Ten typ produkcji jest wykorzystywany w wytwarzaniu dużej liczby powtarzalnych produktów; charakteryzuje się wysoką wydajnością i małą elastycznością.

Zmiana produktu najczęściej wymaga zmiany ustawienia maszyn.

Rys. 7.2. Produkcja masowa z wyposażeniem ustawionym w linię produkcyjną (podręcznik, s. 188)

Zróżnicowanie produktów i wielkość produkcji

Przedstawiona macierz zawiera charakterystykę typu produkcji w zależności od wielkości produkcji i zróżnicowania produktów.

Rys. 7.3. Typy produkcji oraz wiążące się z nimi zróżnicowanie produktów i wielkość produkcji (podręcznik, s. 190)

Typ produkcji i związane z nim koszty

Przedstawiony rysunek (podręcznik, s. 195, rys. 7.6) zawiera przykładowe linie kosztów związanych z różnym typem produkcji.

Jak widać, produkcja masowa jest opłacalna dopiero w przypadku popytu przewyższającego 30 tys. sztuk.

Automatyzacja produkcji

Podobnie jak typ produkcji, również typ wykorzystywanej automatyzacji zależy od wielkości produkcji:

W ramach elastycznej automatyzacji wyróżniamy:

Więcej szczegółów w podręczniku.

Analiza procesów

Jednym z prostszych sposobów wizualizacji i analizy procesu jest sporządzenie jego diagramu. W zależności od potrzeb na diagramie można zamieścić jedynie kolejność operacji lub wzbogacić go o lokalizację przestrzenną i wykonawców zadań.

Rys. 7.10. Nieformalny schemat procesu (podręcznik, s. 209)

Analiza czynności równoległych

Wykorzystanie zasobów zazwyczaj odbywa się równolegle. Analiza czynności równoległych pozwala na wykrycie rezerw i przegrupowanie zasobów tak, aby czas bezproduktywny najcenniejszych zasobów był jak najkrótszy.

Przerwa w pracy maszynistki spowodowana oczekiwaniem na wydruk:

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach siódmego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

  1. Wagę projektowania procesów i jego wpływ na ponoszone w przyszłości koszty;
  2. Zależność kosztów typu produkcji od wielkości popytu;
  3. Zależność typu automatyzacji od planowanej produkcji i częstości zmian;
  4. Znaczenie analizy procesów.

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Pedagogika. T. 1-2
Pedagogika. T. 1-2cena juz od 63,80zamów
Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów
Podstawy fizyki. T. 1-5
Podstawy fizyki. T. 1-5cena juz od 219,60zamów

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88