O autorze aneksu

Zdjęcie: Adam Becht

dr inż. Adam Becht

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent Politechniki Łódzkiej i stypendysta Unii Europejskiej, studiował na Uniwersytecie w Barcelonie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Zarządzania Strategicznego, kładąc nacisk na operacjonalizację strategii - przełożenie wytycznych strategii na szeregi spójnych procesów, w których zostaje zachowana równowaga między celami marketingowymi, jakością obsługi klienta oraz efektywnością procesów. Doświadczenia w praktycznym wdrażaniu wiedzy akademickiej zdobywał w pierwszym polskim banku świadczącym usługi przez bezpośrednie kanały dostępu, jak również współpracując z operatorem sieci telekomórkowej. Współpracownik Centrum im. Adama Smitha.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88