Spis treści książki

Pełny spis treści w formacie pdf (67KB).

Wstęp
Część I. Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego
Wywiad: Graham Ward, Rover Group
1. Definicja operacji
2. Czym jest zarządzanie operacyjne?
3. Strategia operacyjna
Część II. Planowanie produktu
Wywiad: Brian Harris, THORN Transit Systems International
4. Planowanie produktu
5. Zarządzanie jakością
6. Prognozowanie popytu
7. Projektowanie procesów
Część III. Decyzje dotyczące procesu
Wywiad: John Sullivan, ICL
8. Rozmieszczenie urządzeń
9. Zarządzanie zdolnością produkcyjną
10. Kontrola jakości
Część IV. Planowanie zasobów
Wywiad: Kevin Whalley, Tesco
11. Planowanie zagregowane
12. Planowanie zapotrzebowania materiałowego
13. Just-in-time
14. Planowanie krótkoterminowe
15. Projektowanie oraz mierniki pracy
16. Zarządzanie projektami
Część V. Gospodarka materiałowa
Wywiad: Ken Sykes, A to Z Supplies
17. Zarządzanie łańcuchem dostaw
18. System magazynowania niezależnego od zapotrzebowania
19. Lokalizacja zakładu
Podsumowanie
Dodatek A: Odpowiedzi na pytania kontrolne
Dodatek B: Prawdopodobieństwa dla rozkładu normalnego

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88