Zapytaj matrixa – komentarze

Ruch ciała z uwzględnieniem oporu powietrza

ziela: Rzucam pionowo w górę piłkę z prędkością początkową Vo (piłka ma masę "m"). Na piłkę działa siła oporu dana wzorem F=-kV (gdzie F i V sa wielkosciami wektorowymi). Jakie jest równanie ruchu tej pilki? m*d^2x/dt^2 = ()mg + ()k*dx/dt. Jakie znaki powinny być wstawione w nawiasach? Wiem jak rozwiązać to równanie, ale nie wiem właśnie jakie znaki powinienem wstawić.

Według mnie jeśli obiorę sobie układ współrzędnych związany z Ziemią i z osią OX skierowaną w górę, to powinienem mieć następujące rozwiązanie:
ma + mg + (-kV)=0 (tu narazie a,g,V przyjmuje jako wiekosci wektorowe)

a bez wektorow wedlug mnie powinno byc tak:
-ma - mg - kV = 0
bo wektory a i g sa skierowane w kierunku ujemnych x, a wektor V w dodatnim kierunku, wiec rownaie ruchu w moim rozwiazaniu przyjmuje postac: m*d^2x/dt^2 = -mg - k*dx/dt

Natomiast w odpowiedziach mam: m*d^2x/dt^2 = mg - k*dx/dt

Jak powinienem zapisać to poprawnie: tak jak w odpowiedziach, czy inaczej? I dlaczego tak jest? Co w moim rozumowaniu jest niepoprawne?

Morpheus: Jeśli oś przyjmiesz skierowaną w górę to równanie ma postać:

m*d^2x/dt^2 = -mg -k*dx/dt,

gdyż zarówno siła grawitacji przyspiesza cię przeciwną stronę osi a siła oporu zawsze musi być przeciwna do prędkości z jaką porusza się ciało. Prawdopodobnie w odpowiedziach przyjeli, że oś OX jest skierowana w dół wtedy ich równanie jest tez OK.


Twój komentarz:
Wpis:
Podpis:

Podstawy fizyki

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Nowoczesny podręcznik fizyki napisany na podstawie legendarnej książki Resnicka i Hallidaya. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany kolorowymi, sugestywnymi zdjęciami i rysunkami oraz poparty wieloma przykładami.

więcej »

Sponsor książki Mechanika kwantowa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
www.uksw.edu.pl

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88