Planowanie produktu

Tym razem, zamiast prezentacji rozdziału przygotowanej w programie PowerPoint, przedstawiamy cały rozdział w formacie pdf.

  1. Rozdział 4 - strony 78 - 87 (91 KB)
  2. Rozdział 4 - strony strony 88 - 98 (99 KB)
  3. Rozdział 4 - strony 99 - 107 (161 KB)
  4. Rozdział 4 - strony 108 - 116 (41 KB)

Analizy przypadków

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88