Testy do wydruku

Przygotuj własny wybór testów i wydrukuj je!
  1. Przejrzyj pytania w poszczególnych rozdziałach, wybierz te, które Cię interesują i kliknij w przycisk DODAJ przy wybranym pytaniu. Możesz wybierać pytania w dowolnej kolejności, niezależnie od rozdziału, z którego pochodzą i typu pytania.
  2. Gdy zakończysz wybieranie, kliknij w przycisk WYBRANE TESTY znajdujący się na górze każdej strony z testami, lub w pozycję TESTY DO WYDRUKU w menu w prawej kolumnie.
  3. Z wybranych testów możesz usunąć pytania, z których chcesz zrezygnować - przy każdym pytaniu znajduje się przycisk USUŃ.
  4. Gdy zestaw pytań będzie gotowy, kliknij w przycisk DO DRUKU, znajdujący się na dole strony z pytaniami. Zobaczysz stronę z wybranymi pytaniami.
  5. Skorzystaj z polecenia Plik | Podgląd wydruku..., aby sprawdzić rozmieszczenie pytań na stronach. Jeśli pytania nieprawidłowo rozkładają się pomiędzy stronami, skorzystaj z przycisku Ustawienia strony (Alt + U) i zmień wielkość dolnego marginesu.
  6. Uruchom polecenie drukowania używając przycisku Drukuj.
  7. Tak samo jak zestaw pytań możesz wydrukować klucz odpowiedzi do wybranego zestawu. Skorzystaj w tym celu z przycisku Klucz.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88