życie

życie, właściwość pewnej klasy przestrzennie ograniczonych i termodynamicznie otwartych układów materialnych – istot żywych; nie daje się zdefiniować inaczej, niż przez wyliczanie właściwości tych układów; najbardziej podstawową właściwością układów żywych wydaje się zdolność zachowywania struktury (uporządkowania, nieulegania → entropii), przy stałej wymianie elementów materialnych z otoczeniem, przez czas potrzebny do samoodtworzenia na podstawie zawartej w układzie informacji o tej strukturze; trwałość ż. wynika zarówno z trwałości replikującej się informacji o strukturze, jak i pewnej tendencji do zmian w zapisie tej informacji, która umożliwia → ewolucję ż. (→ biogeneza, → replikacja, → informacja genetyczna, → metabolizm).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2022 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88