Słownik terminów biologicznych

Słownik terminów biologicznych zawiera 11 115 haseł. Są to krótkie definicje pojęć i terminów odnoszących się do szeroko rozumianej biologii. Zakres tematyczny obejmuje zarówno dyscypliny biologiczne, jak i inne, wywodzące się z biologii (np. nauki rolnicze), związane z nią bądź wykorzystujące jej dorobek (np. geologia). Hasła dotyczą strukturalnych, funkcjonalnych, ewolucyjnych i ekologicznych aspektów życia – od jego podstaw molekularnych po społeczeństwa ludzkie, posługujące się wiedzą biologiczną w najrozmaitszych zastosowaniach (np. w medycynie czy w biotechnologii).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88