Autorzy słownika

Zespół autorów składa się z pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redaktor słownika
JAN STRZAŁKO, prof. dr hab., profesor zwyczajny w Instytucie Antropologii, kierownik Zakładu Ekologii Populacyjnej człowieka, autor haseł z zakresu antropologii, morfologii człowieka oraz biologii ewolucyjnej i teoretycznej.

Autorzy haseł
BOGDAN JACKOWIAK, prof. dr hab., profesor w Instytucie Biologii Środowiska, kierownik Zakładu Taksonomii Roślin; hasła z zakresu botaniki ogólnej, systematyki geografii roślin.

KATARZYNA A. KASZYCKA, dr, MA, PhD, adiunkt w Instytucie Antropologii; hasła z zakresu paleoantropologii.

ANDRZEJ LESICKI, dr hab., profesor w Instytucie Biologii Eksperymentalnej, kierownik Zakładu Cytologii i Histologii; autor haseł z zakresu fizjologii i morfologii zwierząt oraz biologii rozwoju.

TERESA MOSSOR-PIETRASZEWSKA, dr hab., profesor w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii, w Zakładzie Biochemii Roślin; autorka haseł z zakresu biochemii i biologii molekularnej.

WOJCIECH NIEDBAŁA, prof. dr hab., profesor w Instytucie Biologii Środowiska, kierownik Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt; autor haseł z zakresu zoologii ogólnej, zoogeografii i ekologii.

WIESŁAW PRUS-GŁOWACKI, prof. dr hab., profesor w Instytucie Biologii Eksperymentalnej, kierownik Zakładu Genetyki; autor haseł z zakresu genetyki, immunologii i patologii.

ALICJA SZWEYKOWSKA, prof. dr, emerytowany profesor w Instytucie Biologii Eksperymentalnej, autorka haseł z zakresu botaniki i fizjologii roślin (zmarła w 2003 r.).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88