informacja genetyczna

informacja genetyczna, instrukcje zawarte w kwasach nukleinowych dotyczące wszystkich funkcji życiowych organizmu jako całości i poszczególnych komórek; u większości gatunków nośnikiem informacji genetycznej, przepisywanej na RNA i dalej w procesie translacji na białko, jest DNA; wyjątek stanowią niektóre wirusy, u których i. g. zawarta jest w RNA; produktem niektórych specyficznych sekwencji (genów) jest RNA, a nie białko (por. → kod genetyczny).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2022 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88