oddychanie komórkowe

oddychanie komórkowe, oddychanie wewnętrzne, procesy metaboliczne komórki prowadzące do uzyskiwania energii niezbędnej do jej czynności życiowych, najczęściej w formie produkcji ATP; etap → oddychania związany z reakcjami utleniania substratów oddechowych, w których ostatecznym akceptorem elektronów jest cząsteczka tlenu (→ oddychanie tlenowe) lub inne związki organiczne, rzadziej nieorganiczne (→ oddychanie beztlenowe, → oddychanie azotanowe, → oddychanie siarczanowe).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88