kodon nonsensowny

kodon nonsensowny, kodon terminacyjny, kodon kończący, kodon stop, kodon nie kodujący żadnego aminokwasu, będący sygnałem zakończenia translacji (→ biosynteza białka) i syntezy łańcucha polipeptydowego; funkcję kodonów terminacyjnych pełnią trzy układy nonsensowne: UAG (uracyl–adenina–guanina) zwany kodonem amber, UAA (uracyl–adenina–adenina) – ochre i UGA (uracyl–guanina–adenina) – opal (→ kod genetyczny).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88