biosynteza białka

biosynteza białka, translacja, ostatni etap ekspresji informacji genetycznej, w którym informacja zakodowana w sekwencji nukleotydów mRNA jest tłumaczona na sekwencję aminokwasów w białku; synteza łańcucha polipeptydowego na matrycy mRNA odbywająca się na → rybosomach, z udziałem tRNA, enzymów i regulacyjnych czynników białkowych; b. b. składa się z trzech etapów: inicjacji, elongacji i terminacji; powstały polipeptyd ulega modyfikacjom potranslacyjnym.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88