hem

hem, żelazoporfiryna, czerwony barwnik zbudowany z czterech pierścieni pirolowych i dwuwartościowego żelaza w centrum cząsteczki; → grupa prostetyczna hemoglobiny, mioglobiny, leghemoglobiny, cytochromów, katalazy i peroksydazy; podobny strukturalnie do → chlorofilu; degradacja h. u zwierząt prowadzi do powstania barwników żółciowych, u roślin wyższych – fitochromu, a u glonów – fikocyjaniny i fikoerytryny.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88