chlorofile

chlorofile, zielone, podstawowe barwniki fotosyntetyczne → fotoautotrofów biorące udział w fazie świetlnej fotosyntezy; funkcją ch. jest absorpcja energii świetlnej; są magnezoporfirynami z przyłączoną resztą → fitolu; znanych jest kilka rodzajów ch.: chlorofil a, niebieskozielony, występujący u większości glonów i w roślinach wyższych, chlorofil b, żółtozielony, u wszystkich roślin zielonych z wyjątkiem pewnych glonów, chlorofil c (chlorofucyna) u brunatnic, okrzemek, złotowiciowców i bakterii siarkowych, chlorofil d u krasnorostów i bakterii siarkowych oraz → bakteriochlorofile u bakterii fotosyntetyzujących; pomiędzy ch. występują drobne różnice strukturalne, co wpływa na ich barwę, a więc i na widmo absorpcyjne tych barwników; dzięki temu uzupełniają się w zdolnościach pochłaniania światła i wykorzystania energii do procesu fotosyntezy (→ chloroplasty, → fikobilisomy, → chromatofory).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88