chromatofory

chromatofory, komórki barwnikowe, komórki wytwarzające i gromadzące barwniki, odpowiedzialne za → barwy zwierząt (barwy barwnikowe), zdolne do skupiania i rozpraszania barwnika w cytoplazmie pod wpływem bodźców nerwowych i hormonalnych; w zależności od rodzaju barwnika wyróżnia się melanofory (gromadzące ciemny barwnik), erytrofory (z barwnikiem czerwonym), ksantofory (z barwnikiem żółtym), leukofory (z barwnikiem białym) oraz guanofory (gromadzące kryształki bezbarwnej guaniny, odbijającej światło); termin używany również dla: a) struktur zawierających barwniki u bakterii właściwych i sinic (głównie zawierających barwniki fotosyntetyczne); b) dużych, najczęściej pojedynczych chloroplastów w komórkach glonów; c) barwnych plastydów roślin.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88