białka integralne

białka integralne, białka → błony plazmatycznej silnie związane z błoną, trudne do oddzielenia od lipidów błonowych, zwykle po zastosowaniu specjalnych detergentów; zawierają przeważnie domenę lub domeny zbudowane z aminokwasów hydrofobowych, przejawiające powinowactwo do hydrofobowej części → dwuwarstwy lipidowej i lokujące często b. i. transbłonowo (białka transbłonowe); stanowią podstawę molekularną błonowych → kanałów jonowych i → receptorów błonowych.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88