łańcuch pokarmowy

łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny, sekwencja organizmów zjadających i zjadanych, z których każdy poprzedni stanowi bazę pokarmową dla następnego; metaforyczny łańcuch organizmów ekosystemu z transferowaną materią i przepływającą energią, z kolejnymi ogniwami łańcucha, → poziomami troficznymi; organizmy rozpoczynające ł. p. są producentami i akumulują energię słoneczną, pozostałe są to konsumenci, organizmy akumulatywne, gromadzące energię, i destruenci, organizmy dekomponujące, uwalniające energię; ponieważ w kolejnych poziomach troficznych następuje utrata energii w postaci ciepła, długość ł. p. jest ograniczona do 4 lub 5 poziomów; ł. p. rzadko są izolowane, raczej splecione w sieć troficzną.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88