poziom troficzny

poziom troficzny, grupa osobników lub jeden czy więcej gatunków zajmujących tę samą pozycję w → łańcuchu pokarmowym; ogniwo łańcucha pokarmowego ekosystemu; pierwszym poziomem troficznym są organizmy autotroficzne (fotoautotrofy i chemoautotrofy) zwane producentami; wyższy p. t. stanowią heterotrofy, roślinożercy (konsumenci I rzędu), następny drapieżniki zjadające roślinożerców, zwani również konsumetami II rzędu, dalej konsumenci III rzędu (drapieżcy II rzędu), którzy odżywiają się drapieżcami; p. t. destruentów to organizmy saprofityczne lub mikrokonsumenci rozkładający martwą materię organiczną i uwalniający w ten sposób proste składniki mineralne ponownie zużywane przez producentów.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88