abisal

abisal, abysal, strefa abisalna, strefa głębinowa oceanów rozciągająca się na głębokościach od ok. 2000 do 6000 m (patrz też → batial, → hadal), toń wodna tej strefy nazywana jest abisopelagialem, a dno – abisobentalem; obejmuje ok. 75% obszarów oceanów, a. cechuje wysokie ciśnienie (200–600 atm), stała, niska temperatura (2°C) oraz brak światła, co wyklucza obecność → fotoautotrofów jako producentów pierwotnych; na przeważających obszarach a. konsumenci i destruenci są uzależnieni troficznie od epipelagialu (→ pelagial); w obrębie a., wokół oceanicznych ujść hydrotermalnych oraz w miejscach tworzenia hydratów metanu odkryto ekosystemy, w których łańcuchy pokarmowe oparte są na produkcji pierwotnej bakterii chemoautotroficznych (→ fauna ujść hydrotermalnych).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88