Lokalizacja zakładu

Zawartość rozdziału

W ramach tego rozdziału zostały opisane:

Cel wyboru lokalizacji

Celem wyboru lokalizacji jest jest jak najkorzystniejsze umiejscowienie geograficzne działalności organizacji.

Dokonując wyboru lokalizacji, należy optymalizować koszty utrzymania nieruchomości oraz koszty transportu, należy również pamiętać o dostępności infrastruktury, pracowników i nastawieniu lokalnych władz.

Koszt transportu do i od lokalizacji

Wybierając lokalizację, należy między innymi równoważyć koszty dostaw do i od lokalizacji, które zmieniają się odwrotnie proporcjonalnie.

Sumaryczna krzywa wykazuje punkt minimum nad punktem przecięcia obu krzywych.

Rys. 19.3. Zmiana kosztów lokalizacji w zależności od położenia (podręcznik, s. 587)

Koszty danej lokalizacji

Jak to widać na sąsiednim wykresie, wybierając optymalną lokalizację należy uwzględnić kilka krzywych kosztów, które po zsumowaniu stanowią krzywą kosztów całkowitych.

19.1. Zmiana kosztów w zależności od liczby hurtowni (podręcznik, s. 582)

Metoda środka ciężkości

Wyznaczanie lokalizacji może odbywać się również na zasadzie modeli geometrycznych.

Metoda środka ciężkości uwzględnia rozkład przestrzenny dostawców i odbiorców oraz intensywność transportu do i od poszczególnych punktów.

Rys. 19.7. Lokalizacja wyznaczona według środka ciężkości (podręcznik, s. 595)

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

  1. Wybór lokalizacji - jest to decyzja strategiczna i z tych względów wymaga poświęcenia szczególnej uwagi;
  2. Model kosztowy;
  3. Model oceny punktowej;
  4. Model środka ciężkości;
  5. Ograniczony wybór lokalizacji.

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88